เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

 

 

วิธีการร่วมสนุก

 

1. ขูดหรือคลิกที่แถบสีแดงรูปหัวใจ2. แสดงของรางวัลที่ได้รับ
  

3. คลิกปุ่ม รางวัลของฉัน
เพื่อดูของรางวัลที่ได้รับ
4. คลิกที่รูปของรางวัล
จะแสดงรายละเอียดของรางวัล


ระยะเวลากิจกรรม 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 ธันวาคม 2562
ผู้ร่วมกิจกรรม จะได้รับสิทธิ์เล่นเกม วันละ 1 ครั้งต่อทรูไอดี 

(หมายเหตุ : หลังจากหมดเขตร่วมสนุกกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาดูคูปองของรางวัล ในเมนู "ของรางวัลของฉัน" จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2563)

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม
1. กิจกรรมเกมตู้โยกโชคหล่น (“เกม”) นี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ร่วมกิจกรรม”) ซึ่งสามารถเล่นเกม “ตู้โยกโชคหล่น” บนแอปพลิเคชั่นทรูไอดี (“แอปพลิเคชั่น”) ได้โดยใช้ User name และ Password ที่ใช้กับทรูไอดี
2. ผู้ร่วมกิจกรรม จะได้รับสิทธิเล่นเกม วันละ 1 ครั้งต่อทรูไอดี เว้นแต่จะขอรหัสเติมสิทธิในแอปพลิเคชั่นในวันนั้น เพื่อนำไปกรอกในช่องรหัสเติมสิทธิให้เรียบร้อย จึงจะเล่นเกมได้เพิ่มอีก 1 ครั้ง
3. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับของรางวัลตามลำดับของการเข้าเล่นเกมตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดเอาไว้ โดยจะเริ่มจัดลำดับเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมในแอปพลิเคชั่นในครั้งนั้นแล้วเสร็จ หรือเมื่อโยกคันโยกเสร็จ
4. ของรางวัลที่บริษัทมอบให้จากการเข้าร่วมเล่นเกม มีดังนี้
4.1 บัตรส่วนลดร้านค้า ในรูปของ Code ส่วนลด มูลค่าสูงสุด 500 บาท หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาสินค้าหรือบริการที่กำหนดรายการไว้ Code ส่วนลดนั้น
4.2 สร้อยคอทองคำ 1 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 22,000 บาท จำนวน 10 รางวัล, สร้อยคอทองคำ 7.540 กรัม จำนวน 10 รางวัล และ ทองคำแผ่น 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.3 LED ทีวี ยี่ห้อ TCL ขนาด 43 นิ้ว รุ่น LED43D2920 จำนวน 80 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,190 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.4 รถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ Yamaha Qbix รุ่น ABS จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 59,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.5 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 10 มูลค่า 32,900 บาท จำนวน 5 รางวัล
4.6 นาฬิกา Garmin vivofit jr. มูลค่า 3,290 บาท จำนวน 9 รางวัล
4.7 คูปองที่พักโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ประเภทห้องพัก Leading Room 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,500 บาท และคูปองที่พักโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่ ประเภทห้องพัก Leading Room 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
4.8 คูปองรับไอศกรีมโคนที่วานิลลาที่ร้าน KFC มูลค่า 10 บาท จำนวน 60,000 รางวัล
4.9 รับ 5 ทรูพอยท์ จำนวน 179,000 รางวัล, 10 ทรูพอยท์ จำนวน 4,000 รางวัล, 50 ทรูพอยท์ จำนวน 1,000 รางวัล, 100 ทรูพอยท์ จำนวน 50 รางวัล และ 500 ทรูพอยท์ จำนวน 20 รางวัล
5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบของรางวัลที่ได้รับในแอปพลิเคชั่น ในหน้าที่ระบุว่า "รางวัลของฉัน"
6. ผู้ร่วมกิจกรรมมิสิทธิได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล (ยกเว้นรางวัลตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4 หรือ 4.5 หรือ 4.6 หรือ 4.7 ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับ เป็นจำนวน 1 รางวัลเท่านั้น)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4 หรือ 4.5 หรือ 4.6 ไปแล้ว และได้รับรางวัลตามข้อดังกล่าวซ้ำอีก ให้ถือว่า ลำดับรางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับเป็นครั้งแรกเป็นรางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับ กล่าวคือ ในกรณีที่มีผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4 หรือ 4.5 หรือ 4.6 หรือ 4.7 ซ้ำกันเป็นครั้งที่สอง หรือครั้งต่อ ๆ ไป ให้รางวัลในครั้งที่สอง หรือ ครั้งต่อ ๆ ไปเป็น “โมฆะ” และให้เลื่อนลำดับผู้ร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนลำดับที่เป็นโมฆะนั้น ทั้งนี้ จนกว่าการจัดสรรลำดับของรางวัลจะสิ้นสุด
7. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว
8. กรณีของรางวัลที่ได้รับเป็น Code ที่ต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องนำไปใช้รับสิทธิภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
9. กรณีของรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 22,000 บาท ผู้ร่วมกิจกรรมต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
10. กรณีของรางวัลเป็น LED ทีวี ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้อง
(1) ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 742.8 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสตางค์) โดยใช้ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ เลขที่บัญชี 106-3-01483-2 พร้อมทั้งส่งสำเนา ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com
(2) เตรียมเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการชำระภาษี 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิไม่ขอรับรางวัล
อย่างไรก็ดี ในกรณี LED ทีวี (ซึ่งไม่มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง) มีปัญหา ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อ Call Center ของ TCL (โทร 02-2487505 ถึง 8 วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00-17.00 น ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจะต้องจ่ายค่าอะไหล่และค่าบริการตามอัตราที่ TCL กำหนด
11. กรณีของรางวัลเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้อง
(1) ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 7,188 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และค่าจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นเงินจำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อชำระในวันจดทะเบียนโดยใช้ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ เลขที่บัญชี 106-3-01483-2 พ ร้อมทั้งส่งสำเนา ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com และ
(2) เตรียมเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการชำระภาษี 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิไม่ขอรับรางวัล
12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4 หรือ 4.5 จะต้องยืนยันสิทธิในการรับรางวัลภายใน 7 วัน (นับจากวันแรกที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล) ที่ http://bit.ly/TYConfirm โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
14. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิในการ งดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
15. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยทุจริต หรือไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชั่น (ซึ่งให้ถือเป็นการทุจริต) หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัล เป็นต้น การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว บริษัทมีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิอย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
18. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ข้างต้นทุกประการ
19. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
20. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีปัญหาเกี่ยวกับ True ID, Log in, คะแนน สอบถามได้ที่ call center โทร 1242

เงื่อนไขการใช้ของรางวัล
1. รางวัลมอเตอร์ไซค์ Yamaha Qbix รุ่น ABS มูลค่า 59,900 บาท
1.1 ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมของเกมขูดปั๊บรับโชค ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี หรือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า คิวบิกซ์มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิมอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
1.2 ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
1.3 ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/TYConfirm
โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
1.4 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Yamaha Qbix รุ่น ABS มูลค่า 59,900 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 7,188 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
1.5 ผู้ได้รับรางวัลต้องเตรียมเอกสารสำหรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการชำระภาษี 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสาร มาที่ email : trueyouprivilege@truedigital.com และต้องเตรียมค่าจดทะเบียนรถ เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อชำระในวันจดทะเบียน
1.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
1.8 การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ

2. ดิจิตอลทีวี ขนาด 43 นิ้ว รุ่น LED43D2920 มูลค่า 6,190 บาท
2.1. ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมของเกมขูดปั๊บรับโชค ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี หรือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า คิวบิกซ์มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิมอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
2.2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
2.3. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/TYConfirm
โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
2.4. ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล
ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว
2.5. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี ขนาด 43 นิ้ว รุ่น LED43D2920 ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 742.8 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสตางค์) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
2.6. TrueYou จะทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน (Normal Post) โดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 20 วันทำการ
2.7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
2.8. กรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับ True ID, Log in, คะแนน สอบถามได้ที่ call center โทร 1242
2.9. เป็นทีวีเครื่องใหม่ แต่ไม่มีการรับประกันสินค้า หากเครื่องมีปัญหา สามารถติดต่อ Call Center ของ TCL โดยเสียค่าอะไหล่และค่าบริการตามอัตราที่ TCL กำหนด
2.10. เบอร์ติดต่อบริการหลังการขาย TCL โทร 02-2487505 ถึง 8 วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00-17.00 น ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2.11 บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.12 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
2.13 การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ

3. บัตรโดยสารชั้นประหยัด Nokscoot ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โตเกียว,
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โอซาก้า, กรุงเทพฯ (ซัปโปโร) จำนวน 10 ใบ มูลค่ารวม 200,000 บาท
1. บัตรโดยสารดังกล่าวสำหรับที่นั่งชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โตเกียว, กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โอซาก้า, กรุงเทพฯ (ซัปโปโร) ที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ตที่เดินทางที่ออกจากประเทศไทยเท่านั้น
2. บัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า, ภาษีสนามบิน, อาหารและเครื่องดื่ม
3. ผู้โชคดีจะต้องสำรองที่นั่งภายใน 15 ส.ค.63 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 31 ส.ค.63
4. ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้คือ 11-14 ต.ค.62, 23-27 ต.ค.62, 4-11 ธ.ค.62, 26 ธ.ค.62-5 ม.ค.63, 7-10 ก.พ.63, 3-19 เม.ย.63, 24 เม.ย.-6 พ.ค.63, 3-6 ก.ค.63, 23 ก.ค.-17 ส.ค.63
5. ผู้โชคดีสามารถเลือกบัตรโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โตเกียว, กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โอซาก้า, กรุงเทพฯ (ซัปโปโร) ได้เพียง 1 เส้นทางเท่านั้น
6. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/TYConfirm
สำหรับรางวัลตั๋วเครื่องบินเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
7. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด Nokscoot ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โตเกียว หรือกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-โอซาก้า หรือกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ซัปโปโร
ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

4. เงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 3, 5, 10, 20 หรือ 100 บาท
4.1 ระยะเวลาการใช้ลิงค์เว็บไซต์รับเงินตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
4.2 ผู้ที่ได้รับรางวัลเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จะต้องนำเงินไปใช้จ่ายภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59 น. หากไม่มีการนำเงินไปใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ และตกลงให้ บริษัทฯ เรียกเงินรางวัลดังกล่าวคืน
4.3 ผู้ที่ได้รับรางวัลเงินทรูมั่นนี่ วอลเล็ท จะได้รับลิงค์เว็บไซต์รับเงิน จากเกมขูดปั๊ปรับโชค กับทรูยู กดเข้าลิ้งค์เว็บไซต์ตามที่ปรากฏในเกมขูดปั๊ปรับโชค กับทรูยู กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท แล้วกดปุ่มรับเงินภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล
4.4 บริษัทฯ จะมอบรางวัลเป็นเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที เมื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
4.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ขูดปั๊ปรับโชค กับทรูยู” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
4.6 ของรางวัลในส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด
4.7 ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4.8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และ/หรือใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.9 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิหรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิหรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
4.10 รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
4.11 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center 1240

5. แพ็กเกจ ทรูไอดี คิดส์ แอนด์ มัม 30 วัน (TrueID Kids&Moms Package)
5.1 ระยะเวลาการใช้โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
5.2 โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) นำมากรอกได้ที่แอปพลิเคชั่น TrueID และ TrueID TV Box
5.3 โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) ในแพ็คเกจเดียวกัน สามารถใช้ได้สูงสุด 1 โค้ด ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกทรูไอดี ที่ลูกค้าล็อคอินใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
5.4 บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. แพ็กเกจ ทรูไอดี นิวส์ แอนด์ โนว์เลจ 30 วัน (TrueID News&Knowledge Package)
6.1 ระยะเวลาการใช้โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
6.2 โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) นำมากรอกได้ที่แอปพลิเคชั่น TrueID และ TrueID TV Box
6.3 โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) ในแพ็คเกจเดียวกัน สามารถใช้ได้สูงสุด 1 โค้ด ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกทรูไอดี ที่ลูกค้าล็อคอินใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
6.4 บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. แพ็กเกจ ทรูไอดี แฟมิลี่ 30 วัน (TrueID Family Package)
7.1 ระยะเวลาการใช้โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
7.2 โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) นำมากรอกได้ที่แอปพลิเคชั่น TrueID และ TrueID TV Box
7.3 โค้ดแพ็กเกจ (Promo Code) ในแพ็คเกจเดียวกัน สามารถใช้ได้สูงสุด 1 โค้ด ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกทรูไอดี ที่ลูกค้าล็อคอินใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
7.4 บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. โค้ดส่วนลด 100 บาท Anello
8.1 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
8.2 โค้ดส่วนลด เฉพาะซื้อสินค้าที่ anello.co.th เท่านั้น
8.3 ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อสินค้า

9. โค้ดส่วนลด 10% Mercular
9.1 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
9.2 เป็นโค้ดส่วนลดเพิ่ม 10% สูงสุด 200 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท
9.3 โค้ดส่วนลด เฉพาะซื้อสินค้าที่ www.mercular.com เท่านั้น

10. โค้ดส่วนลด 5% ท็อปเจริญ
10.1 เป็นโค้ดส่วนลด 5% เมื่อซื้อกรอบแว่นตา แว่นกันแดดทุกรุ่น ทุกแบนด์ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จากโปรโมชั่นหน้าร้าน
10.2 ผู้โชคดีนำโค้ดที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
10.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
10.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
10.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

11. โค้ดส่วนลด 100 บาท Ticketmelon
11.1 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
11.2 ผู้โชคดีสามารถแลกได้ 1 สิทธิ์
11.3 โค้ดส่วนลด 100 บาท สำหรับใช้ในขั้นตอนการจ่ายเงิน
11.4 โค้ดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนป็นเงินสดได้
11.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่างหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11.6 ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ticketmelon.com หรือ 02-026-3068

12. โค้ดส่วนลด 20% Foodland
12.1 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
12.2 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
12.3 โค้ดส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สำหรับแผนกอาหารสด ผัก และผลไม้ เท่านั้น
12.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
12.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

13. โค้ดส่วนลด 50 บาท CP FreshMart
13.1 เป็นคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 250 บาท
13.2 สามารถใช้คูปองได้ 1 รหัส/ใบเสร็จ เท่านั้น โดยแสดงรหัสต่อพนักงานที่เคาน์เตอร์ชำระสินค้า
13.3 ระยะเวลาการใช้คูปอง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2562
13.4 ใช้รหัสคูปองที่ร้านซีพีเฟรชมาร์ทได้ถึงวันที่กำหนดในคูปอง
13.5 คูปองไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรเติมเงิน, บัตรโทรศัพท์, และการชำระค่าบริการต่างๆ
13.6 มูลค่าการซื้อสินค้าในใบเสร็จ ต้องมีมูลค่ามากกว่าคูปองส่วนลดที่กดแลก
13.7 สมาชิกซีพี เซอร์ไพรส์ ที่ซื้อสินค้าผ่านโปรโมชั่นนี้ จะไม่ได้รับแต้มสะสมจากใบเสร็จที่ใช้โปรโมชั่นนี้
13.8 คูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนทอนเป็นเงินสดหรือรูปแบบการชำระเงินอื่นได้
13.9 สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
13.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. โค้ดส่วนลด 10% เมื่อช้อปครบ 350 บาท Mistine Beauty Shop
14.1 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
14.2 เป็นโค้ดส่วนลด 10% เมื่อช้อปครบ 350 บาท ที่ Mistine Beauty Shop
14.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
14.4 โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
14.5 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
14.6 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

15. โค้ดส่วนลด 15% เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน Honmono
15.1 เป็นคูปองส่วนลด 15% เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน (เฉพาะ A La Cart)
15.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
15.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
15.4 โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
15.5 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
15.6 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

16. โค้ดส่วนลด 10% ที่ SEEFAH
16.1 เป็นโค้ดส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารในราคาปกติ เมื่อทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไป
16.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
16.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
16.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
16.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
16.6 เฉพาะรับประทานที่ร้าน

17. โค้ดส่วนลด 10% ที่ Thai Terrace
17.1 เป็นโค้ดส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารครบ 800 บาท
17.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
17.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2562
17.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
17.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
17.6 โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อใบเสร็จ

18. โค้ดรับฟรีพิซซ่ามาการิต้าถาดกลาง ที่ Scoozi
18.1 โค้ดนี้ใช้เพื่อรับฟรีพิซซ่ามาการิต้าถาดกลาง 1 ถาด มูลค่า 250 บาท เมื่อสั่งอาหารราคาปกติขั้นต่ำ 700 บาท
18.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
18.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
18.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
18.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
18.6 สำหรับทานที่ร้าน และซื้อกลับบ้านเท่านั้น

19. โค้ดส่วนลด 10% ที่ Jone's salad
19.1 เป็นโค้ดส่วนลด 10% เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ
19.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
19.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
19.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
19.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

20. โค้ดส่วนลด 10 บาท ที่ Squeeze
20.1 โค้ดส่วนลด 10 บาท (เมนูเครื่องดื่มสมูตตี้ ทุกหมวดเมนู ขนาด 16 Oz. ในราคาปกติ)
20.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
20.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
20.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิก รายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
20.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

21. โค้ดรับสิทธิ์ซื้อ 3 แถม 1 เบเกอรี่บัน
21.1 โค้ดรับสิทธิ์ ซื้อ 3 แถม 1 เบเกอรี่บัน (ราคา 15 บาทขึ้นไป)
21.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
21.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
21.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
21.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
21.6 ชิ้นที่แถมต้องราคาเท่ากัน หรือ ราคาถูกกว่า

22. โค้ดส่วนลด 50% โปรแกรม Turbo bright ที่ รมย์รวินท์คลินิก
22.1 โค้ดส่วนลด 50% สำหรับโปรแกรม Turbo bright เผยผิวสว่างกระจ่างใส ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ราคา 3,500 บาท
22.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
22.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
22.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
22.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

23. โค้ดรับสิทธิ์ซื้อ 1 เเถม 1 Swiss glacier mineral mist สเปรย์น้ำแร่ที่ รมย์รวินท์คลินิก
23.1 โค้ดรับสิทธิ์ซื้อ 1 เเถม 1 Swiss glacier mineral mist สเปรย์น้ำแร่บริสุทธิ์ ขนาด 50ml. ราคา 320 บาท
23.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
23.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
23.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
23.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

24. โค้ดรับฟรีทรีทเม้นท์ ลดรอยด่างดำ Meso Nano เมื่อซื้อ Hifu ยกกระชับหน้า 9,900 บาท ที่ La Grace
24.1 โค้ดรับสิทธิ์ฟรีทรีทเม้นท์ ลดรอยด่างดำ Meso Nano เมื่อซื้อ Hifu ยกกระชับหน้า 9,900 บาท
24.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
24.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
24.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
24.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้