วิธีการร่วมสนุก

 

1. หมุนวงล้อ2. แสดงของรางวัลที่ได้รับ
  

3. คลิกปุ่ม รางวัลของฉัน
เพื่อดูของรางวัลที่ได้รับ
4. คลิกที่รูปของรางวัล
จะแสดงรายละเอียดของรางวัล


ระยะเวลากิจกรรม 22 มกราคม 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี จะได้รับสิทธิ์เล่นเกมได้ 1 ครั้งต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

(หมายเหตุ : หลังจากหมดเขตร่วมสนุกกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาดูคูปองของรางวัล ในเมนู "ของรางวัลของฉัน" จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม

1. กิจกรรมเกม Chinese New Year หมุนปั๊บ รับเฮง ("เกม") นี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ("ผู้ร่วมกิจกรรม") โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเล่นเกม "Chinese New Year หมุนปั๊บ รับเฮง" บนแอปพลิเคชันทรูไอดี ("แอปพลิเคชัน") ได้โดยใช้ User name และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี

2. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี จะได้รับสิทธิ์เล่นเกมได้ 1 ครั้งต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

3. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล เมื่อได้มีการร่วมกิจกรรมตรงตามลำดับของการเข้าเล่นเกมตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดเอาไว้ โดยบริษัทฯ จะนับลำดับเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมในแอปพลิเคชันในครั้งนั้นแล้วเสร็จ หรือเมื่อหมุนวงล้อเพื่อเล่นกิจกรรมสำเร็จ

4. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59 น. หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ช่องทางร่วมกิจกรรมเกม Chinese New Year หมุนปั๊บ รับเฮง ผ่านทางแอปพลิเคชันทรูไอดี

6. รางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับจะแสดงอยู่ในหน้า "รางวัลของฉัน" และสามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น

7. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องชำระเงินดังกล่าวผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯ ผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

9. ของรางวัลที่บริษัทฯ มอบให้จากการเข้าร่วมเล่นเกม มีดังนี้
     9.1 สร้อยคอทองคำ มูลค่า 458,000 บาท
          - สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 22,900 บาท จำนวน 10 รางวัล
          - สร้อยคอทองคำ 7.540 กรัม มูลค่า 11,450 บาท จำนวน 20 รางวัล
     9.2 เงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท มูลค่า 406,120 บาท
          - มูลค่า 8 บาท จำนวน 44,000 รางวัล
          - มูลค่า 18 บาท จำนวน 2,00 รางวัล
          - มูลค่า 28 บาท จำนวน 600 รางวัล
          - มูลค่า 88 บาท จำนวน 15 รางวัล
     9.3 แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต โดย TrueMove H
          - รับแพ็กเกจเน็ตฟรี 1 GB (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) มูลค่า 29 บาท โดย TrueMove H จำนวน 50,000 รางวัล
          - รับแพ็กเกจเน็ตฟรี 500 MB (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) มูลค่า 19 บาท โดย TrueMove H จำนวน 50,000 รางวัล
          - รับแพ็กเกจ WiFi ฟรี Unlimited (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) มูลค่า 39 บาท โดย TrueMove H จำนวน 100,000 รางวัล
     9.4 แพ็กเกจ ทรูไอดี
          - แพ็กเกจ ทรูไอดี แฟมิลี่ 1 วัน (TrueID Family Package) มูลค่ารวม 250,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
          - แพ็กเกจ ทรูไอดี นิวส์ แอนด์ โนว์เลจ 1 วัน (TrueID News & Knowledge Package) มูลค่ารวม 90,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
          - แพ็กเกจ ทรูไอดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1 วัน (TrueID Entertainment Package) มูลค่ารวม 90,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
          - แพ็กเกจ ทรูไอดี คิดส์ แอนด์ มัม 1 วัน (TrueID Kids & Mom Package) มูลค่ารวม 90,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
          - แพ็กเกจ รายวัน ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล (True Premier Football Daily Pack) มูลค่ารวม 990,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
     9.5 ทรูพอยท์ มูลค่า 5,000,000 ทรูพอยท์
          - 8 ทรูพอยท์ จำนวน 442,000 รางวัล
          - 18 ทรูพอยท์ จำนวน 18,700 รางวัล
          - 88 ทรูพอยท์ จำนวน 8,500 รางวัล
          - 888 ทรูพอยท์ จำนวน 340 รางวัล
     9.6 โค้ดส่วนลดเซ็ตไก่ทอดที่ KFC (เซ็ตไก่ทอด 1 ชิ้น+ไก่ป๊อป 7 ชิ้น + กุ้งโดนัท 1 ชิ้น) ราคาพิเศษเพียง 89 บาท (จากปกติราคา 104 บาท) จำนวน 150,000 รางวัล
     9.7 โค้ดส่วนลด 50% บัตรชมภาพยนตร์ที่ Major Cineplex 1 ใบ จำนวน 10,000 รางวัล
     9.8 โค้ดส่วนลด Anello 100 บาท สำหรับการสั่งซื้อที่ Anello.co.th เท่านั้น จำนวน 100,000 รางวัล
     9.9 สำหรับผู้โชคดีที่ไม่ได้รับรางวัลตามที่กำหนดในข้อ 9.1-9.8 จะได้รับของรางวัลเป็นคำอวยพร

10. กรณีของรางวัลที่ได้รับเป็นโค้ด ต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องนำไปใช้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

11. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลตามข้อ 9.1 จะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 7 วัน (นับจากวันแรกที่บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล) ที่ http://bit.ly/CNYconfirm โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลสามารถมาติดต่อรับรางวัลได้ที่ อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลตามข้อ 9.1 ต้องเตรียมเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการชำระภาษี 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล

14. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

16. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

17. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลำดับของรางวัล
1. สร้อยคอทองคำ 1 บาท > http://bit.ly/cny-gold1
2. สร้อยคอทองคำ 7.540 กรัม > http://bit.ly/cny-gold2
3. เงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 8 บาท > http://bit.ly/cny-tmn-8
4. เงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 18 บาท > http://bit.ly/cny-tmn-18
5. เงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 28 บาท > http://bit.ly/cny-tmn-28
6. เงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 88 บาท > http://bit.ly/cny-tmn-88
7. แพ็กเกจเน็ตฟรี 1 GB (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) > http://bit.ly/cny-netfree1gb
8. แพ็กเกจเน็ตฟรี 500 MB (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) > http://bit.ly/cny-netfree500mb
9. แพ็กเกจ WiFi ฟรี Unlimited (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) > http://bit.ly/cny-wififree
10. แพ็กเกจ ทรูไอดี แฟมิลี่ 1 วัน > http://bit.ly/cny-trueid-family
11. แพ็กเกจ ทรูไอดี นิวส์ แอนด์ โนว์เลจ 1 วัน > http://bit.ly/cny-trueid-news
12. แพ็กเกจ ทรูไอดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1 วัน > http://bit.ly/cny-trueid-enterainment
13. แพ็กเกจ ทรูไอดี คิดส์ แอนด์ มัม 1 วัน > http://bit.ly/cny-trueid-kids
14. แพ็กเกจ รายวัน ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล > http://bit.ly/cny-trueid-premier
15. 8 ทรูพอยท์ > http://bit.ly/cny-8truepoint
16. 18 ทรูพอยท์ > http://bit.ly/cny-18truepoint
17. 88 ทรูพอยท์ > http://bit.ly/cny-88truepoint
18. 888 ทรูพอยท์ > http://bit.ly/cny-888truepoint
19. โค้ดส่วนลดเซ็ตไก่ทอดที่ KFC ราคาพิเศษ > http://bit.ly/cny-setkfc
20. โค้ดส่วนลด 50% ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ที่ Major Cineplex 1 ใบ > http://bit.ly/cny-50-major
21. โค้ดส่วนลด 100 บาท Anello มูลค่า 100 บาท > http://bit.ly/cny-100-anello