วิธีการร่วมสนุก

 

1. กดคันโยก เพื่อลุ้นรางวัลที่ได้2. แสดงของรางวัลที่ได้รับ
  

3. คลิกปุ่ม รางวัลของฉัน
เพื่อดูของรางวัลที่ได้รับ
4. คลิกที่รูปของรางวัล
จะแสดงรายละเอียดของรางวัล


ระยะเวลากิจกรรม 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 ธันวาคม 2562
ผู้ร่วมกิจกรรม จะได้รับสิทธิ์เล่นเกม วันละ 1 ครั้งต่อทรูไอดี 

(หมายเหตุ : หลังจากหมดเขตร่วมสนุกกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาดูคูปองของรางวัล ในเมนู "ของรางวัลของฉัน" จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2563)

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม

1. กิจกรรมเกมตู้โยกโชคหล่น (“เกม”) นี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ร่วมกิจกรรม”) ซึ่งสามารถเล่นเกม “ตู้โยกโชคหล่น” บนแอปพลิเคชั่นทรูไอดี (“แอปพลิเคชั่น”) ได้โดยใช้ User name และ Password ที่ใช้กับทรูไอดี
2. ผู้ร่วมกิจกรรม จะได้รับสิทธิเล่นเกม วันละ 1 ครั้งต่อทรูไอดี เว้นแต่จะได้รับรหัสเติมสิทธิในแอปพลิเคชั่นในวันนั้น เพื่อนำไปกรอกในช่องรหัสเติมสิทธิให้เรียบร้อย จึงจะเล่นเกมได้เพิ่มอีก 1 ครั้ง
3. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับของรางวัลตามลำดับของการเข้าเล่นเกมตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดเอาไว้ โดยจะเริ่มจัดลำดับเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมในแอปพลิเคชั่นในครั้งนั้นแล้วเสร็จ หรือเมื่อโยกคันโยกเสร็จ

4. ของรางวัลที่บริษัทมอบให้จากการเข้าร่วมเล่นเกม มีดังนี้

4.1 บัตรส่วนลดร้านค้า ในรูปของ Code ส่วนลด มูลค่าสูงสุด 500 บาท หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาสินค้าหรือบริการที่กำหนดรายการไว้ Code ส่วนลดนั้น
4.2 สร้อยคอทองคำ 1 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 21,600 บาท จำนวน 10 รางวัล, สร้อยคอทองคำ 7.540 กรัม จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 11,050 บาท และ ทองคำแผ่น 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.3 LED ทีวี ยี่ห้อ TCL ขนาด 43 นิ้ว รุ่น LED43D2920 จำนวน 70 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,190 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.4 รถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ Yamaha Qbix รุ่น ABS จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 59,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.5 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 10 มูลค่า 32,900 บาท จำนวน 5 รางวัล
4.6 นาฬิกา Garmin vivofit jr. มูลค่า 3,290 บาท จำนวน 9 รางวัล
4.7 บัตรกำนัลที่พักโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ประเภทห้องพัก Leading Room 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,500 บาท และบัตรกำนัลที่พักโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่ ประเภทห้องพัก Leading Room 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
4.8 บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) มูลค่ารวม 124,000 บาท
4.9 คูปองรับไอศกรีมโคนวานิลลาที่ร้าน KFC มูลค่า 10 บาท จำนวน 60,000 รางวัล
4.10 รับ 5 ทรูพอยท์ จำนวน 230,000 รางวัล, 10 ทรูพอยท์ จำนวน 150,000 รางวัล, 50 ทรูพอยท์ จำนวน 25,000 รางวัล, 100 ทรูพอยท์ จำนวน 1,500 รางวัล, 500 ทรูพอยท์ จำนวน 200 รางวัล, 1,000 ทรูพอยท์ จำนวน 100 รางวัล, 10,000 ทรูพอยท์ จำนวน 25 รางวัล และ 100,000 ทรูพอยท์ จำนวน 5 รางวัล


5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบของรางวัลที่ได้รับในแอปพลิเคชั่น ในหน้าที่ระบุว่า "รางวัลของฉัน"
6. ผู้ร่วมกิจกรรมมิสิทธิได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล (ยกเว้นรางวัลตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4 หรือ 4.5 หรือ 4.6 หรือ 4.7 หรือ 4.8 ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับ เป็นจำนวน 1 รางวัลเท่านั้น)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4 หรือ 4.5 หรือ 4.6 หรือ 4.7 หรือ 4.8 ไปแล้ว และได้รับรางวัลตามข้อดังกล่าวซ้ำอีก ให้ถือว่า ลำดับรางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับเป็นครั้งแรกเป็นรางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับ กล่าวคือ ในกรณีที่มีผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4 หรือ 4.5 หรือ 4.6 หรือ 4.7 หรือ 4.8 ซ้ำกันเป็นครั้งที่สอง หรือครั้งต่อ ๆ ไป ให้รางวัลในครั้งที่สอง หรือ ครั้งต่อ ๆ ไปเป็น “โมฆะ” และให้เลื่อนลำดับผู้ร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนลำดับที่เป็นโมฆะนั้น ทั้งนี้ จนกว่าการจัดสรรลำดับของรางวัลจะสิ้นสุด
7. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้โชคดีต้องชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีของรางวัลที่ได้รับเป็น Code ที่ต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องนำไปใช้รับสิทธิภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
9. กรณีของรางวัลเป็น LED ทีวี ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้อง
(1) ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 742.8 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสตางค์) โดยใช้ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ เลขที่บัญชี 106-3-01483-2 พร้อมทั้งส่งสำเนา ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com
(2) เตรียมเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการชำระภาษี 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิไม่ขอรับรางวัล
อย่างไรก็ดี ในกรณี LED ทีวี (ซึ่งไม่มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง) มีปัญหา ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อ Call Center ของ TCL (โทร 02-2487505 ถึง 8 วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00-17.00 น ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจะต้องจ่ายค่าอะไหล่และค่าบริการตามอัตราที่ TCL กำหนด
10. กรณีของรางวัลเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้อง
(1) ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 7,188 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และค่าจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นเงินจำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อชำระในวันจดทะเบียนโดยใช้ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ เลขที่บัญชี 106-3-01483-2 พ ร้อมทั้งส่งสำเนา ใบนำฝากเงิน (pay-in slip) ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com และ
(2) เตรียมเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการชำระภาษี 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิไม่ขอรับรางวัล
11. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลตามข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4 หรือ 4.5 หรือ 4.6 หรือ 4.7 หรือ 4.8 จะต้องยืนยันสิทธิในการรับรางวัลภายใน 7 วัน (นับจากวันแรกที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล) ที่ http://bit.ly/celebrateslot โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
13. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิในการ งดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
14. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยทุจริต หรือไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชั่น (ซึ่งให้ถือเป็นการทุจริต) หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัล เป็นต้น การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว บริษัทมีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิอย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ข้างต้นทุกประการ
18. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
19. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีปัญหาเกี่ยวกับ True ID, Log in, คะแนน สอบถามได้ที่ call center โทร 1242


เงื่อนไขการใช้ของรางวัล

1. รางวัลมอเตอร์ไซค์ Yamaha Qbix รุ่น ABS มูลค่า 59,900 บาท
1.1 ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม ของเกมตู้โยกโชคหล่น ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี หรือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า คิวบิกซ์ หรือสร้อยคอทองคำ หรือทองคำแผ่น หรือ Samsung Galaxy Note 10 หรือ Garmin vivofit jr หรือ บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ สายการบินนกสกู๊ต มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิมอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
1.2 ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
1.3 ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/celebrateslot
โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
1.4 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Yamaha Qbix รุ่น ABS มูลค่า 59,900 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 7,188 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
1.5 ผู้ได้รับรางวัลต้องเตรียมเอกสารสำหรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการชำระภาษี 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสาร มาที่ email : trueyouprivilege@truedigital.com และต้องเตรียมค่าจดทะเบียนรถ เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อชำระในวันจดทะเบียน
1.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
1.8 การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ

2. ดิจิตอลทีวี ขนาด 43 นิ้ว รุ่น LED43D2920 มูลค่า 6,190 บาท
2.1. ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมของเกมตู้โยกโชคหล่น ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี หรือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า คิวบิกซ์ หรือสร้อยคอทองคำ หรือทองคำแผ่น หรือ Samsung Galaxy Note 10 หรือ Garmin vivofit jr มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิมอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
2.2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
2.3. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/celebrateslot โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
2.4. ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล
ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว
2.5. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี ขนาด 43 นิ้ว รุ่น LED43D2920 ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 742.8 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสตางค์) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
2.6. TrueYou จะทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน (Normal Post) โดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 20 วันทำการ
2.7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
2.8. กรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับ True ID, Log in, คะแนน สอบถามได้ที่ call center โทร 1242
2.9. เป็นทีวีเครื่องใหม่ แต่ไม่มีการรับประกันสินค้า หากเครื่องมีปัญหา สามารถติดต่อ Call Center ของ TCL โดยเสียค่าอะไหล่และค่าบริการตามอัตราที่ TCL กำหนด
2.10. เบอร์ติดต่อบริการหลังการขาย TCL โทร 02-2487505 ถึง 8 วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00-17.00 น ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2.11 บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.12 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
2.13 การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ

3. สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 21,600 บาท, สร้อยคอทองคำ 7.540 กรัม มูลค่า 11,050 บาท และ ทองคำแผ่น 1 สลึง มูลค่าละ 6,000 บาท
3.1. ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม ของเกมตู้โยกโชคหล่น ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี หรือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า คิวบิกซ์ หรือสร้อยคอทองคำ หรือทองคำแผ่น หรือ Samsung Galaxy Note 10 หรือ Garmin vivofit jr หรือ บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ สายการบินนกสกู๊ต มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิมอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
3.2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
3.3. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/celebrateslot โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
3.4. ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว
3.5. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 2,592 บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาท) สำหรับสร้อยคอทองคำ 1 บาท, จำนวนเงิน 1,326 (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาท) สำหรับสร้อยคอทองคำ 7.540 กรัม และจำนวน 720 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาท) สำหรับทองคำแผ่น 1 สลึง โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
3.6. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
3.7. กรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับ True ID, Log in, คะแนน สอบถามได้ที่ call center โทร 1242
3.8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
3.10 การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ

4. โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 10 มูลค่า 32,900 บาท
4.1. ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม ของเกมตู้โยกโชคหล่น ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี หรือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า คิวบิกซ์ หรือสร้อยคอทองคำ หรือทองคำแผ่น หรือ Samsung Galaxy Note 10 หรือ Garmin vivofit jr หรือ บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ สายการบินนกสกู๊ต มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิมอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
4.2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
4.3. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/celebrateslot โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
4.4. ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว
4.5. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 3,948 บาท (สามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาท) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
4.6. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
4.7. กรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับ True ID, Log in, คะแนน สอบถามได้ที่ call center โทร 1242
4.8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
4.10 การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ

5. Garmin vivofit jr มูลค่า 3,290 บาท
5.1. ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม ของเกมตู้โยกโชคหล่น ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี หรือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า คิวบิกซ์ หรือสร้อยคอทองคำ หรือทองคำแผ่น หรือ Samsung Galaxy Note 10 หรือ Garmin vivofit jr หรือ บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ สายการบินนกสกู๊ต มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิมอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
5.2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
5.3. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/celebrateslot โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
5.4. ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว
5.5. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 394.8 บาท (สามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสตางค์) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
5.6. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
5.7. กรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับ True ID, Log in, คะแนน สอบถามได้ที่ call center โทร 1242
5.8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.9 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
5.10 การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ

6. บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ สายการบินนกสกู๊ต เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป 2 จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) มูลค่ารวม 124,000 บาท
6.1. ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม ของเกมตู้โยกโชคหล่น ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี หรือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า คิวบิกซ์ หรือสร้อยคอทองคำ หรือทองคำแผ่น หรือ Samsung Galaxy Note 10 หรือ Garmin vivofit jr หรือ บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ สายการบินนกสกู๊ต มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิมอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
6.2. บัตรโดยสารดังกล่าวสำหรับที่นั่งชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป ที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ตที่เดินทางที่ออกจากประเทศไทยเท่านั้น
6.3.. บัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า, ภาษีสนามบิน, อาหารและเครื่องดื่ม 3. ผู้โชคดีจะต้องสำรองที่นั่งภายใน 15 ส.ค.63 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 31 ส.ค.63
6.4. ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้คือ 26 ธ.ค.62-5 ม.ค.63, 7-10 ก.พ.63, 3-19 เม.ย.63, 24 เม.ย.-6 พ.ค.63, 3-6 ก.ค.63, 23 ก.ค.-17 ส.ค.63
6.5. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/celebrateslot สำหรับรางวัลตั๋วเครื่องบินเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
6.6. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 2,976 บาท (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

7. รับทรูพอยท์เข้าบัญชี จำนวน 5, 10, 50, 100, 1,000, 10,000, 100,000 ทรูพอยท์
7.1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทรูพอยท์ จะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนในการใช้บริการทรูอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
7.2. ลูกค้าทรูจะต้องทำการล็อคอิน และลงทะเบียนทรูไอดี ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7.3. สิทธิพิเศษนี้สามารถร่วมสนุกในช่วงวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
7.4. ทรูพอยท์จะโอนเข้าบัญชีของผู้ร่วมกิจกรรมตามทรูไอดีที่ใช้ Login เข้าสู่ระบบ

  • หากยืนยันรับรางวัลทรูพอยท์ภายในวันที่ 21 พ.ย. 62 จะได้รับทรูพอยท์เข้าบัญชีภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562
  • หากยืนยันรับรางวัลทรูพอยท์ภายในวันที่ 28 พ.ย. 62 จะได้รับทรูพอยท์เข้าบัญชีภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
  • หากยืนยันรับรางวัลทรูพอยท์ภายในวันที่ 5 ธ.ค. 62 จะได้รับทรูพอยท์เข้าบัญชีภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
  • หากยืนยันรับรางวัลทรูพอยท์ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 62 จะได้รับทรูพอยท์เข้าบัญชีภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
  • หากยืนยันรับรางวัลทรูพอยท์ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 62 จะได้รับทรูพอยท์เข้าบัญชีภายในวันที่ 24 มกราคม 2563
  • หากยืนยันรับรางวัลทรูพอยท์ภายในวันที่ 15 ม.ค. 63 จะได้รับทรูพอยท์เข้าบัญชีภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

7.5. ผู้โชคดีต้องกรอกข้อมูลให้ครบตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์ หรือการรับรางวัล โดย
สำหรับ 5 ทรูพอยท์ ยืนยันที่ https://bit.ly/cf5truepoint
สำหรับ 10 ทรูพอยท์ ยืนยันที่ https://bit.ly/cf10truepoint
สำหรับ 50 ทรูพอยท์ ยืนยันที่ https://bit.ly/cf50truepoint
สำหรับ 100 ทรูพอยท์ ยืนยันที่ https://bit.ly/cf100truepoint
สำหรับ 500 ทรูพอยท์ ยืนยันที่ https://bit.ly/cf500truepoint
สำหรับ 1,000 ทรูพอยท์ ยืนยันที่ https://bit.ly/cf1ktruepoint
สำหรับ 10,000 ทรูพอยท์ ยืนยันที่ https://bit.ly/cf10ktruepoint
สำหรับ 100,000 ทรูพอยท์ ยืนยันที่https://bit.ly/cf100ktruepoint
7.6. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ภายในวันที่ 15 ม.ค. 63 หากไม่มายืนยันภายในวันที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
7.7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
7.8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
7.9. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.10. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยให้ยึดเป็นฉบับหลัก
7.11. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ โทร 1242

8. บัตรกำนัลห้องพักโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ 1 คืน มูลค่า 4,500 บาท พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล และบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่ 1 คืน มูลค่า 5,000 บาท พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล
8.1. ผู้ร่วมสนุก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมของเกมตู้โยกโชคหล่น ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลดิจิตอลทีวี หรือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า คิวบิกซ์ หรือสร้อยคอทองคำ หรือทองคำแผ่น หรือ Samsung Galaxy Note 10 หรือ Garmin vivofit jr มากกว่า 1 รางวัล หรือบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ หรือ เชียงใหม่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิมอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
8.2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
8.3. กรุณาสำรองห้องพักก่อนการเข้าพัก ล่วงหน้า 7 วัน และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 63
- โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
โทร : +66 (0) 2721 8400
E-mail : dpsbrsvn@dusit.com
- โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่
โทร : +66 (0) 5325 3900
E-mail : dpcmrsvn@dusit.com
8.4. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 8 วัน ที่ http://bit.ly/celebrateslot โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล หากผู้โชคดีไม่ได้แจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
8.4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
8.5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
8.7. การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ

9. บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป 2 จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) มูลค่ารวม 124,000 บาท
9.1. บัตรโดยสารดังกล่าวสำหรับที่นั่งชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป ที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ตที่เดินทางที่ออกจากประเทศไทยเท่านั้น
9.2. บัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า, ภาษีสนามบิน, อาหารและเครื่องดื่ม
9.3. ผู้โชคดีจะต้องสำรองที่นั่งภายใน 15 ส.ค.63 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 31 ส.ค.63
9.4. ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้คือ 26 ธ.ค.62-5 ม.ค.63, 7-10 ก.พ.63, 3-19 เม.ย.63, 24 เม.ย.-6 พ.ค.63, 3-6 ก.ค.63, 23 ก.ค.-17 ส.ค.63
9.5. ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรักษาสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน ที่ http://bit.ly/celebrateslot สำหรับรางวัลตั๋วเครื่องบินเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล
9.6. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ไทเป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล เป็นจำนวนเงิน 2,976 บาท (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

10. โค้ดรับไอศกรีมโคนวานิลลา KFC
10.1. เป็นโค้ดรับไอศกรีมโคนวานิลลา มูลค่า 10 บาท ที่ร้าน KFC เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ รายชื่อสาขาที่ไม่ร่วมรายการ มีดังต่อไปนี้
- นัมเบอร์วัน RU
- โลตัส ลาดพร้าว
- โลตัส ไชน่าทาวน์
- โลตัส เมอร์รี่คิงส์ ปิ่นเกล้า
- ปตท.ราชพฤกษ์4
- บี ไฮฟ์
- ซีคอน สแควร์ชั้น4
- ปตท.สุขสวัสดิ์
- ปตท.ราชพฤกษ์-นนทบุรี
- โฮมโปรภูเก็ต
- ละงู
- ปตท.พระราม2 ขาเข้า
- ปตท.หัวหิน
- ปตท.สงขลารัฐภูมิ
- โลตัส ไชยา
- ปตท.พังงา
- ปตท.ร่อนพิบูลย์
- ปตท.โค-ออป สุราษฏร์
- ปตท.ท่าแซะ
- ปตท.ปากช่อง
- ปตท.กุยบุรี
- ปตท.อำนาจเจริญ
- ปตท.สุราษฎ์ธานี
- ปตท.หาดใหญ่ บายพาส
- ปตท.ภูเขียว
- ปตท.รุ่งเรือง วังสะพุง
- ปตท.หลังสวน (จิ้งโจ้)
- ปตท.อุดร นอร์ทเกต
- ปตท.เสลภูมิ
- ปตท.ขอนแก่น ขาเข้า
- ปตท.นาเดิม
- ปตท.เลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว
- ปตท.ท่ายาง
- ปตท.สิงหนคร
- ปตท.ขอนแก่น แอร์พอร์ต
- ปตท.บางสะพาน
- ปตท. ถลาง ภูเก็ต
- ปตท. เฟรนชิฟ หนองคาย
- อินทรา สแควร์
- เอ็มควอเทียร์
- อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- เอเชียทีค
- สยามพารากอน
- สนามบินดอนเมือง
- โลตัส สมุย
- โลตัส สมุย-ละไม
- ฮาร์เบอร์แลนด์ เมกาบางนา
- ดรีมเวิลด์
- แฟชั่นไอส์แลนด์ ซีนีม่า
- พีเอ บางปะอิน
- จัสโก้ ประชาอุทิศ
- เอสโซ่ จรัญสนิทวงศ์ 13
- อมตะนคร
- โลตัส สามพราน
- ตึกคอม ขอนแก่น
- แอมโป้ อยุธยา
- โลตัส กำแพงเพชร
- อุทัยธานี
- อู่ทอง
- เอ็นยู พลาซ่า
- พีทีที แพรตตินั่ม สุพรรณบุรี
- พีทีที แพรตตินั่ม วังน้อย
- พีทีที แก่งคอย สระบุรี
- พีทีที สลกบาตร
- พีทีที นครสวรรค์
- พีทีที บางบัวทอง สุพรรณบุรี 2
- ตึกคอม ชลบุรี
- พีทีที พาร์ค ขอนแก่น
- โลตัส กันทรลักษ์
- โลตัส ลำปาง
- โลตัส กำแพงแสน
- พีทีที ชลบุรี บายพาส
- โลตัส ขุขันธ์
- พีทีที โพนทอง ร้อยเอ็ด
- โลตัส ธาตุพนม - เรส แอเรีย ทางด่วนขั้นที่ 2 ประชาชื่นขาออก
- พีทีที ไทรน้อย
- พีทีที ชัยบาดาล
- โลตัส ท่าตูม
- บุรีรัมย์ คาสเซิล
- พีทีที พล
- พีทีที ทับกวาง
- พีทีที บ้านบึง
- พีทีที เขาสวนกวาง
- พีทีที ด่านขุนทด
- พีทีที บ่อวิน
- พีทีที ประเสริฐสิน
- พีทีที แม่ริม
- เอสโซ่ แม่ฟ้าหลวง
- พีทีที สหพัฒน์ ชลบุรี
- พีทีที ระยอง ไฮเวย์ 36
- พีทีที แกลง ระยอง
- พีทีที สมุทรสาคร กม.20
- พีทีที่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
- พีทีที ลำลูกกา คลอง 4
- พีทีที พิษณุโลก
- พีทีที จันทบุรี
- ปตท. กำแพงเพชร คลองขลุง
- ปตท. บ้านโป่ง ราชบุรี
- ปตท.อ้อมน้อย ขาออก
- ปตท.เพชรบูรณ์
- ปตท. วังทอง พิษณุโลก
- เอสโซ่ บางนา กม40 ขาออก
- ปตท.เถิน ลำปาง
- บางจาก ชลบุรี
- บางจาก อมตะ
- ปตท.ห้างฉัตร ลำปาง
- ปตท.แม่ลาว เชียงราย
- ปตท. ราชบุรี ขาออก
- ปตท. นครสวรรค์ ขาออก
- ปตท.วังน้อย กม56
- ปตท. ราชบุรี ริงโรล์ด
- ปตท. เขาหินซ้อน ขาออก
- ปตท. หลวงแพ่ง
- ปตท. หนองแค สระบุรี
- ปตท.แม่สาย เชียงราย
- ออลล์ซีซั่นเพลส
10.2 ผู้โชคดีนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
10.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดรับไอศกรีม ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
10.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
10.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

11. โค้ดส่วนลด King Power ลด 500 บาท
11.1 เป็นโค้ดส่วนลด King Power ลด 500 บาท เมื่อช้อปสินค้า Home Delivery ครบ 3,000 บาท
11.2 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
11.3 โค้ดส่วนลด เฉพาะซื้อสินค้าที่ King Power Online เท่านั้น
11.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 11.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

12. โค้ดส่วนลด King Power ลด 300 บาท
12.1 เป็นโค้ดส่วนลด King Power ลด 300 บาท เมื่อช้อปสินค้า Home Delivery ครบ 3,000 บาท
12.2 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
12.3 โค้ดส่วนลด เฉพาะซื้อสินค้าที่ King Power Online เท่านั้น
12.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
12.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

13. โค้ดส่วนลด 10 บาท CP FreshMart
13.1 เป็นคูปองส่วนลด 10 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ทตั้งแต่ 100 บาท
13.2 สามารถใช้คูปองได้ 1 รหัส/ใบเสร็จ เท่านั้น โดยแสดงรหัสต่อพนักงานที่เคาน์เตอร์ชำระสินค้า
13.3 ระยะเวลาการใช้คูปอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
13.4 ใช้รหัสคูปองที่ร้านซีพีเฟรชมาร์ทได้ถึงวันที่กำหนดในคูปอง
13.5 คูปองไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรเติมเงิน, บัตรโทรศัพท์, และการชำระค่าบริการต่างๆ
13.6 มูลค่าการซื้อสินค้าในใบเสร็จ ต้องมีมูลค่ามากกว่าคูปองส่วนลดที่กดแลก
13.7 สมาชิกซีพี เซอร์ไพรส์ ที่ซื้อสินค้าผ่านโปรโมชั่นนี้ จะไม่ได้รับแต้มสะสมจากใบเสร็จที่ใช้โปรโมชั่นนี้
13.8 คูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนทอนเป็นเงินสดหรือรูปแบบการชำระเงินอื่นได้
13.9 สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
13.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. โค้ดส่วนลด ORAIMO@Shopee 10 บาท
14.1 เป็นโค้ดส่วนลดเงินสด ร้านORAIMO@Shopee 10 บาท โดยไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
14.2 ระยะเวลาการใช้คูปอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
14.3 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
14.4 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

15. โค้ดส่วนลด บัตรชมภาพยนต์เมเจอร์ 10 บาท
15.1 เป็นโค้ดส่วนลด บัตรชมภาพยนต์เมเจอร์ 10 บาท
15.2 ผู้โชคดีนำรหัสที่ได้มากดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ ตู้อัตโนมัติ E-Ticket ที่หน้าโรงเมเจอร์เท่านั้น
15.3 ระยะเวลาการใช้ส่วนลดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
15.4 โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะรอบฉายปกติ ที่นั่งปกติ ระบบปกติ (Digital 2D)
15.5 1 รหัส ต่อ 1 ที่นั่งเท่านั้น
15.6 โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นมูฟวี่เดย์ วันพุธ และโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
15.7 สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
15.8 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
15.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. โค้ดส่วนลด 15% ที่ His.in.th
16.1 นำโค้ดส่วนลด 15% เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ www.his.in.th โดยไม่มีขั้นต่ำ
16.2 ผู้โชคดีนำรหัสที่ได้รับ ใส่รหัสส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าหน้าชำระเงินที่เว็บไซต์ www.his.in.th
16.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
16.4 โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้
16.5 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
16.6 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

17. โค้ดส่วนลดสูงสุด 40% THAI RENT A CAR
17.1 เป็นโค้ดส่วนลดสูงสุด 40% เมื่อเช่ารถที่ THAI RENT A CAR
- รุ่นรถ ES ราคาพิเศษ 720 บาท/วัน (จากราคาปกติ 1,200 บาท/วัน)
- รุ่นรถ XL ราคาพิเศษ 1,540 บาท/วัน (จากราคาปกติ 2,550 บาท/วัน)
17.2 ผู้โชคดีสามารถจองผ่านทาง www.thairentacar.com โดยนำรหัสที่ได้รับ ใส่รหัสในช่อง Promotion Code หรือจองผ่านทาง เคาน์เตอร์ไทยเร้นท์อะคาร์ โดยนำรหัสที่ได้รับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
17.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
17.4 สิทธิพิเศษนี้สำหรับการเช่ารถในรุ่นที่กำหนด (ไซส์ ES/XL)
17.5 ราคาในสิทธิพิเศษนี้ยังไม่รวม VAT7% และประกัน SLDW, PLDW
17.6 Peak Period ชำระเพิ่ม 500 บาท/วัน (ช่วง Peak Period ตั้งแต่ 5-10 ธ.ค. 62/ 27-31 ธ.ค. 62/ 1-2 ม.ค. 63)
17.7 สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับคูปอง Cash Voucher จากไทยเร้นท์อะคาร์ได้ (กรณีต้องการใช้ร่วมกับ Thai Rent A Car Cash Voucher ต้องจองผ่าน Thai Rent A Car Call Center 1647 ล่วงหน้า 7 วัน เท่านั้น)
17.8 สิทธิพิเศษนี้เช่ารถสูงสุดได้ไม่เกิน 7 วัน และสามารถคืนรถช้าได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
17.9 ราคาเช่ารถ ไม่รวมค่าน้ำมัน, ประกันภัย, อุปกรณ์ค่าเช่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ
17.10 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
17.11 การรับจองขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่ว่างอยู่ขณะนั้น

18. โค้ดส่วนลด 10% ห้องพักในกลุ่มโรงแรม รีสอร์ต และวิลล่าในเครือ X2
18.1 เป็นโค้ดส่วนลด 10% ห้องพักในกลุ่มโรงแรม รีสอร์ต และวิลล่าในเครือ X2 จากราคาห้องพักปกติบนเว็บไซต์
18.2 โรงแรมที่เข้าร่วมรายการ และช่องทางสำรองห้องพักทางโทรศัพท์ ดังนี้
- X2 Kui Buri Resort (ครอสทูกุยบุรีรีสอร์ต จ.ประจวบคีรีขันธ์ )
โทร. 032-510-466, 084-466-5553
- X2 Koh Samui - A Spa Retreat (ครอสทูเกาะสมุย - อะปารีทรีต จ.สุราษฎร์ธานี)
โทร. 077-332-789, 086-275-2406
- X2 River Kwai Resort (ครอสทูริเวอร์แควรีสอร์ต จ.กาญจนบุรี)
โทร. 034-552-124, 093-120-7832
- X2 Khao Lak Anda Mani Resort (ครอสทูเขาหลักอันดามณิรีสอร์ต จ.พังงา)
โทร. 063-063-8310
- X2 Chiang Mai Riverside Resort (ครอสทูเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์รีสอร์ต จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-931-999
- X2 Pattaya Oceanphere Residences (ครอสทูพัทยาโอเชียนเฟี ยร์เรสซิเดนซ จ.ชลบุรี)
โทร. 081-890-3288
- X2 Hua Hin Le Bayburi Pranburi Villa (ครอสทูหัวหินเลอเบย์บุรีปราณบุรีวิลล่า จ.ประจวบคีรีขันธ์)
โทร. 032-630-636, 081-858-5939
- X2 Chiang Mai North Gate Villa (ครอสทูเชียงใหม่นอร์ธเกตวิลล่า จ.เชียงใหม่)
โทร. 095-824-0447
- X2 Chiang Mai South Gate Villa (ครอสทูเชียงใหม่เซาธ์เกตวิลล่า จ.เชียงใหม่)
โทร. 091-808-4257
- X2 Chiang Mai Nimman Villa (ครอสทูเชียงใหม่นิมมานวิลล่า จ.เชียงใหม่)
โทร. 095-697-1682
- BYD Lofts Boutique Hotel and Serviced Apartments By X2 (บีวายดีลอฟต์บูติกโฮเต็ลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บายครอสทู จ.ภูเก็ต)
โทร. 076-343-024
18.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
18.4 ผู้โชคดีนำรหัสที่ได้รับแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์โดยสามารถสำรองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ในข้อ 2
18.5 สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น และการรับจองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องที่ว่างในขณะนั้น
18.6 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองห้องพักให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางโรงแรม
18.7 ในกรณีที่สำรองสิทธิ์แล้วไม่มา ขอสงวนสิทธิ์การชาร์จเงินเต็มจำนวน
18.8 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
18.9 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

19. โค้ดส่วนลด 15% เมื่อซื้อเค้กขนาด 1.5 ปอนด์ขึ้นไป ที่ S&P
19.1 เป็นโค้ดส่วนลด 15% เมื่อซื้อเค้กขนาด 1.5 ปอนด์ขึ้นไป ที่ S&P เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
19.2 ผู้โชคดีนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
19.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
19.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
19.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

20. โค้ดส่วนลด 20% ที่ Guy Laroche
20.1 เป็นโค้ดส่วนลด 20% ที่ Guy Laroche สำหรับสินค้าราคาปกติ หรือสินค้า New Collection
20.2 ผู้ร่วมกิจกรรมนำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
20.3 ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
20.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
20.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

21. โค้ดเล่นเกมเพิ่ม 1 ครั้ง
21.1 เป็นโค้ดสำหรับเล่นเกมตู้โยกโชคหล่น 1 ครั้ง
21.2 ผู้โชคดีนำรหัสที่ได้รับใส่ในช่อง “เติมสิทธิ์เล่นเพิ่ม”
21.3 ระยะเวลาการใช้โค้ด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 ธันวาคม 2562
21.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

22. โค้ดส่วนลด 50 % เมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนูโบราณที่ร้านทรูคอฟฟี่
22.1 เป็นโค้ดส่วนลด 50% เมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนูโบราณที่ร้านทรูคอฟฟี่
22.2 สิทธิพิเศษนี้เฉพาะเครื่องดื่มเมนูโบราณ ไซส์ M ประเภทชาดำเย็น, ชานมเย็น, กาแฟโบราณ, โอชา, โอเลี้ยง และยกล้อ เท่านั้น
22.3 โค้ดส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ สามารถใช้งานได้ครั้งเดียว ที่ร้านทรูคอฟฟี่ทุกสาขา
22.4 ระยะเวลาการใช้โค้ด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
22.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
22.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

23. โค้ดรับสิทธิ์ ซื้อเครื่องดื่มเย็นที่ร้านทรูคอฟฟี่ ในราคา 5 บาท
23.1 โค้ดรับสิทธิ์นี้ สามารถซื้อเครื่องดื่มเย็น ที่ร้านทรูคอฟฟี่ได้ ในราคาแก้วละ 5 บาท
23.2 โค้ดรับสิทธิ์นี้ เฉพาะเครื่องดื่มเย็น ไซส์ M ประเภทคาปูชิโน่, มอคค่า, ลาเต้ และ ช็อคโกแลตเย็น เท่านั้น
23.3 โค้ดที่ลูกค้าได้รับ สามารถใช้งานได้ครั้งเดียว ที่ร้านทรูคอฟฟี่ทุกสาขา
23.4 ระยะเวลาการใช้โค้ด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
23.5 สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
23.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

24. โค้ดรับสิทธิ์ซื้อสองเซ็ตเมนูราคาพิเศษ ที่ Jeffer
24.1 โค้ดรับสิทธิ์นี้ สำหรับรับสิทธิ์ซื้อเซ็ตเมนู ในราคาพิเศษ
- ชุดเมนู สเต๊กไส้กรอกหมูรมควัน + หอมทอด + เป๊ปซี่ไม่รีฟิล ราคา 149 บาท (ราคาปกติ 193 บาท)
- สเต๊กปลาทอด + ผักโขมอบชีส + เป๊ปซี่ ไม่รีฟิล ชุดละ 189 บาท (ราคาปกติ 233 บาท)
24.2 ลูกค้านำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้า เพื่อรับสิทธิ์
24.3 ระยะเวลาการใช้โค้ด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
24.4 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
24.5 โค้ดรับสิทธิ์นี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
24.6 โค้ดรับสิทธิ์นี้ ร่วมรายการทุกสาขา ยกเว้นสาขาจังซีลอน