ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

 

 

วิธีการร่วมสนุก

 

1. หมุนวงล้อ เพื่อร่วมสนุก2. แสดงของรางวัลที่ได้รับ
  

3. คลิกปุ่ม รางวัลของฉัน
เพื่อดูของรางวัลที่ได้รับ
4. คลิกที่รูปของรางวัล
จะแสดงรายละเอียดของรางวัล


ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2563
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี จะได้รับสิทธิ์เล่นเกมโดยไม่ตัดทรูพอยท์ 1 สิทธิ์ ต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

(หมายเหตุ : หลังจากหมดเขตร่วมสนุกกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาดูคูปองของรางวัล ในเมนู "ของรางวัลของฉัน" จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563)

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม

 1. กิจกรรม Carnival Party หมุนปั๊บ รับเลย ("เกม") นี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ("ผู้ร่วมกิจกรรม") โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเล่นเกม "Carnival Party หมุนปั๊บ รับเลย" บนแอปพลิเคชันทรูไอดี ("แอปพลิเคชัน") ได้โดยใช้ User Name และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี
 2. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี จะได้รับสิทธิ์เล่นเกมโดยไม่ตัดทรูพอยท์ 1 สิทธิ์ ต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำ 1 ทรูพอยท์ ไปแลกรับสิทธิ์ จำนวน 1 สิทธิ์ เพื่อร่วมเล่นเกมได้อีกครั้ง โดยจะสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ 10 ครั้งต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 30,000 สิทธิ์ต่อวัน และสิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปแลกรับ จะหมดอายุ ในวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น.
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามลำดับของการเข้าเล่นกิจกรรมตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดเอาไว้ โดยจะเริ่มจัดลำดับเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมเล่นกิจกรรมในแอปพลิเคชันในครั้งนั้นแล้วเสร็จ หรือเมื่อหมุนวงล้อเพื่อเล่นกิจกรรมสำเร็จ
 5. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น. หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ช่องทางร่วมกิจกรรม Carnival Party หมุนปั๊บ รับเลย ผ่านทางแอปพลิเคชันทรูไอดี และเว็บไซต์ทรูไอดี
 7. รางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับจะแสดงอยู่ในหน้า "รางวัลของฉัน" และสามารถนำไปใช้รับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น. เท่านั้น
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องชำระเงินดังกล่าวผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯ ผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 10. ของรางวัลที่บริษัทฯ มอบให้จากการเข้าร่วมเล่นเกม มีดังนี้
  10.1 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S20+ มูลค่า 31,900 บาท จำนวน 10 เครื่อง
  10.2 แผ่นทองคำ 1 สลึง มูลค่า 7,288 บาท จำนวน 20 รางวัล
  10.3 ทรูพอยท์ จำนวน 10,000,000 ทรูพอยท์ แบ่งเป็น
       - 1 ทรูพอยท์ จำนวน 1,000,000 รางวัล
       - 5 ทรูพอยท์ จำนวน 600,000 รางวัล
       - 10 ทรูพอยท์ จำนวน 320,000 รางวัล
       - 15 ทรูพอยท์ จำนวน 130,000 รางวัล
       - 20 ทรูพอยท์ จำนวน 40,000 รางวัล
       - 50 ทรูพอยท์ จำนวน 500 รางวัล
       - 100 ทรูพอยท์ จำนวน 250 รางวัล
  10.4 แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต โดย TrueMove H
       - รับแพ็กเกจเน็ตฟรี 1 GB (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) มูลค่า 29 บาท โดย TrueMove H จำนวน 50,000 รางวัล
       - รับแพ็กเกจเน็ตฟรี 500 MB (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) มูลค่า 19 บาท โดย TrueMove H จำนวน 50,000 รางวัล
       - รับแพ็กเกจ WiFi ฟรี Unlimited (ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง) มูลค่า 39 บาท โดย TrueMove H จำนวน 100,000 รางวัล
  10.5 โค้ดส่วนลด เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ www.true-shopping.com
       - ส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 900 บาท ขึ้นไป จำนวน 350,000 รางวัล
       - ส่วนลด 200 บาท เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท ขึ้นไป จำนวน 250,000 รางวัล
       - ส่วนลด 300 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 230,000 รางวัล
  10.6 โค้ดแลกรับเครื่องดื่ม True Coffee มูลค่า 85 บาท ฟรี 1 แก้ว (เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ) จำนวน 16,500 รางวัล
  10.7 โค้ดส่วนลด Mezzo 20 บาท เมื่อซื้อสินค้าในราคาปกติครบ 120 บาท จำนวน 100,000 รางวัล
  10.8 โค้ดรับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 Calendula Herbal-extraCT Toner Alcohol-free 40ml ที่เว็บไซต์ Beauticool.com เพียง 569 บาท จากปกติ ราคา 1,300 บาท จำนวน 220,000 รางวัล
  10.9 เงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 16,092 รางวัล
       - มูลค่า 5 บาท จำนวน 14,000 รางวัล
       - มูลค่า 10 บาท จำนวน 1,500 รางวัล
       - มูลค่า 20 บาท จำนวน 500 รางวัล
       - มูลค่า 50 บาท จำนวน 84 รางวัล
       - มูลค่า 100 บาท จำนวน 8 รางวัล
  10.10 โค้ดส่วนลด Wemall จำนวน 500 รางวัล
       - ส่วนลด 20 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ) จำนวน 200 รางวัล
       - ส่วนลด 40 บาท เมื่อซื้อครบ 400 บาท จำนวน 200 รางวัล
       - ส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล
 11. กรณีของรางวัลที่ได้รับเป็นโค้ด ต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องนำไปใช้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น.
 12. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทางเฟซบุ๊กทรูยู
 13. หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้โชคดีทางทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ภายใน 7 วัน เพื่อทำการยืนยันบัญชีทรูไอดี จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด การชำระภาษีผ่านช่องทาง E-mail และหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการชำระภาษีแล้ว จะต้องส่งรูปสำเนาเอกสารการชำระภาษี พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง กลับมาทาง E-mail เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินภายในระยะเวลา 7 วัน โดยหากไม่ชำระภาษีและส่งสำเนาเอกสารภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัล สละสิทธิ์
 14. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 15. ผู้โชคดีจะต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเอง โดยนำเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการชำระภาษี 5% และเอกสารชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัทฯ (ใบนำฝากเงิน pay-in slip) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาให้แก่บริษัทฯ ที่ อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 27 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ในวันที่นัดรับของรางวัล มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล
  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะมีการแจ้งให้ผู้โชคดีทราบถึงสถานที่ วันและเวลาเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ ผ่านเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี
 16. หากผู้โชคดีไม่สามารถเข้ามารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง หรือต้องการให้ผู้อื่นเข้ามารับของรางวัลแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
 17. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 18. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 19. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 20. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 21. เมื่อผู้โชคดีได้เข้ามารับรางวัลแล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊กทรูไอดี และเฟซบุ๊กทรูยู