รีเซต

 

 

ขอบคุณที่ร่วมสนุกกิจกรรม ติดตามสิทธิพิเศษดีๆ อื่นได้ที่แอปทรูไอดี

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

วิธีการร่วมสนุก

 

1. โยกที่คันโยก2. แสดงคำทำนายที่ได้รับ
  

3. คลิกที่ใบเซียมซี
เพื่ออ่านคำทำนาย
4. แสดงรายละเอียด
คำทำนาย


ระยะเวลากิจกรรม 17 มกราคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี จะได้รับสิทธิ์ดูดวงฟรี 1 ครั้งต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม

1. กิจกรรม ตู้เซียมซี ดูดวงรายวัน ("กิจกรรม") นี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ("ผู้ร่วมกิจกรรม") โดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:59 น. หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ

2. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี จะได้รับสิทธิ์เล่นกิจกรรมฟรี 1 สิทธิ์ ต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

3. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี ต่อ 1 บัตรประชาชน สามารถนำ 1 ทรูพอยท์ ไปแลกรับสิทธิ์ จำนวน 1 สิทธิ์ เพื่อร่วมเล่นกิจกรรมเพิ่มได้อีกสูงสุด 3 ครั้งต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม และสิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกรับสิทธิ์ไปแล้วจะสามารถสะสมเพื่อเล่นกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น และไม่สามารถขอรับทรูพอยท์ คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

4. กิจกรรมนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:59 น. หรือบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือเว็บไซต์ทรูไอดี โดยใช้ User Name และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี

6. ผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อเล่นด้วยสิทธิ์ฟรี หรือสิทธิ์ทรูพอยท์แล้วเสร็จ จะได้รับคำทำนาย ครั้งละ 1 คำทำนายเท่านั้น

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242